آشنایی مقدماتی با TA با صدای احسان ریاضی اصفهانی مدرس TA این قسمت: مفهوم والد

توسط Khodshenasi 2 سال پیش

از سری ویدیوهای آشنایی مقدماتی با TA (تحلیل رفتار متقابل / تحلیل تبادلی) با صدای احسان ریاضی اصفهانی مدرس TA این قسمت: مفهوم والد مفاهیم اولیه و پایه‌ای TA هم گاهی به اشتباه در ذهن افراد جا می‌افتد و در نتیجه باعث تحلیل اشتباه می‌شود.. وقتی در TA از #والد به عنوان یکی از سه ego state صحبت میکنیم، الزاما به دنبال آنچه با پیشداوری رفتارهای #والدانه میدانید نیستیم.. 🎥نسخه کامل‌تر این #ویدیو و ویدیوهای بیشتر در کانال تلگرام Khodshenasi_com 📽 این داستان هم به درک موضوع کمک می‌کند: روزی مردی به همسرش گفت : “تو چرا وقتی می خواهی ماهی را در ماهی تابه قرار دهی مقداری از سر و ته ماهی را می بری و آن را کوچک می کنی؟” زن پاسخ داد: “مادرم اینطور ماهی درست می کرد.” وقتی زن از مادرش هم پرسید، او همین پاسخ را داد: “مادرم اینطور ماهی درست می کرد.” بعدها که به روستای مادر بزرگ آن زن سفر کردند و از مادر برزرگ دلیل زدن سر و ته ماهی ها را پرسیدند او گفت که چون او تابه کوچکی داشته است، مجبور بوده که با زدن مقداری از سر و دم ماهی، آن‌را کوچک تر کند تا در ماهی تابه جا شود.

comment