سرقت خونسردانه از صندوق یک سوپرمارکت در خانی‌آباد

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 9 ماه پیش

یک سارق جوان اقدام به سرقت پول از صندوق یک سوپرمارکت در منطقه خانی‌آباد تهران کرد.

comment