انیمیشن جالب از منظومه شمسی

توسط MIT 4 هفته پیش

انیمیشن اعجاب انگیز از مقایسه اندازه برخی از مهمترین اجرام منظومه شمسی ساخته است.

comment