انیمیشن جالب از منظومه شمسی

توسط Made In Iran 7 ماه پیش

انیمیشن اعجاب انگیز از مقایسه اندازه برخی از مهمترین اجرام منظومه شمسی ساخته است.

comment