انیمیشن پسر پاگنده (The Son of Bigfoot) داستان آدام هریسون نوجوانی است که برای کشف راز ناپدید شدن پدرش دریک عمل شجاعانه به تنهایی به دل جنگل می زند. آدام در این سفر با موجود عجیبی برخورد می کند که...

comment