رشید مظاهری: باید تیام را ایستاده تشویق میکردم!

J@F@R توسط J@F@R 8 ماه پیش

مصاحبه رشید مظاهری بعد از بازی با استقلال

comment