دفع تضمینی و سریع علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو با علف کش U46 Combi محصول Nufarm اتریش. یکی از قوی ترین و بهترین سموم نابودساز علف های پهن برگ مزارع گندم و جو. جزئیات و اطلاعات بیشتر در www.ariasabz.com. تماس: 09142973005 – 09354406776

comment