ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

واکنش درست به اشتباهات کودکان

 Ялдо توسط Ялдо 11 ماه پیش

مقابل رفتار نادرست کودک چه باید کرد؟

comment