درد و دل های یک کافه دار که برای حفظ میراث و فرهنگ ایرانی، یکی از فروشگاه های تاریخی اصفهان را تبدیل به کافه فرهنگی هنری کرده.

comment