خاطره بهروز رضوی از تغییر لهجه یزدی به تهرانی

توسط کانال رسمی خندوانه 8 ماه پیش

خاطره بهروز رضوی از تغییر لهجه یزدی به تهرانی

comment