سری دوم دیوار به دیوار داستانی یک خطی دارد و رندگی 5 خانواده را روایت می کند که به خانه جدیدی نقل مکان کرده اند و تنها امیرمهدی ژوله در فصل دوم سریال دیوار به دیوار 2 حضور ندارد .

comment