داب اسمش مجید خراطها

تامنیان توسط تامنیان 2 سال پیش

یعنی نبینی نصف عمرت بر فناست

comment