ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

مفصل زانو از مفاصل بزرگ بدن است که به علت فشارهای پیوسته و زیادی که در فعالیت های روزمره به آن وارد می شود، مستعد بسیاری از آسیب ها است. ازطرفی بیماری مختلفی این مفصل بزرگ و مهم را درگیر می کنند. آگاهی نسبت به عواملی که باعث درد زانو می شوند به ما کمک خواهد کرد.درد زانو ممکن است در خود مفصل زانو یا اطراف آن باشد.

comment