خوشحالی جالب و دردسرساز بازیکن و هوادار در لیگ فوتسال قم.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

خوشحالی جالب و دردسرساز بازیکن و هوادار در لیگ فوتسال قم که باعث سقوط هوادار از روی سکو و مصدومیت وی شد را مشاهده می کنید.

comment