تا حالا خَر به این با احساسی دیده بودید!؟

توسط shayan 2 سال پیش

عکس العمل خر در برابر نواختن موسیقی

comment