آزادی توریست در ایران👌

توسط HRO 2 سال پیش

چهارتا هنرمند مثل "اولافورآرنالدز" وقتی بیان ایران آزاد باشن اینجوری برقصن همین پستش توی اینستاگرام برای گردگشری ما تبلیغ حساب میشه👌 خودش خیلی از ایران راضی بوده و تعریف کرده

comment