لحظه دیدار ناصر ملک مطیعى و على پروین در برنامه آرش ظلى پور در صدا و سیما را در این ویدئو می بینید.این برنامه اجازه پخش نگرفت.

comment