آقای روحانی چرا عکس و فیلم‌هایی که شما بین زلزله‌ ها رفتید منتشر نشده است؟

علی عزیزی توسط علی عزیزی 2 سال پیش

آقای روحانی چرا عکس و فیلم‌هایی که شما بین زلزله‌ ها رفتید منتشر نشده است؟

comment