آقای خط کرمونی (خطو) با موضوع زلزله

توسط Parniyan video 1 سال پیش

کانال اصلی خطو کرمونی : @mr_line1

comment