آقای خط کرمونی (خطو) با موضوع زلزله

توسط Parniyan video 11 ماه پیش

کانال اصلی خطو کرمونی : @mr_line1

comment