طنز جالب از حسن ریوندی در مورد قیمت روز سکه

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 هفته پیش

طنز جالب از حسن ریوندی در مورد قیمت روز سکه

comment