طنز جالب از حسن ریوندی در مورد قیمت روز سکه

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 6 ماه پیش

طنز جالب از حسن ریوندی در مورد قیمت روز سکه

comment