رادیو قرمز - قسمت ۱۳۸ نظر جالب آقای احمد ايراندوست در رابطه با تتلو خيلی هم جدی می‌فرمايند.

comment