در این ویدو با اجزای سیکل تبرید تراکمی و کاربرد هر یک از آنها آشنا می شوید: condensor- compressor- evaporator- expansion valve diaphragm- receiver- ball valve- oil separator- thermostat solenoid valve- filter drier- sight glass جهت مشاوره و دریافت خدمات با گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید. تلفن تماس: 02634417594 - www.mehrespand.ir

comment