ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

فلزیاب موضوع علوم گنج یابی

توسط felezyabepishtaz 8 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب موضوع علوم گنج یابی فلزیاب علوم گنج یابی دو موضوع مجزا میباشد ولی اگر با فلزیاب بخواهید گنج یابی نمایید علوم گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب مرتبط است و دارا بودن علوم گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به نحوه علوم طراحی ان فلزیاب یا طلایاب بستگی دارد زیرا درطراحی فلزیاب یا طراحی طلایاب میتواند توان قدرت گنج یابی در فلزیاب یا طلایاب را مشخص نماید . یکی از موضوعات مهم در علوم گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب دانستن روش تفکیک مواد معدنی و منابع صحنه کار در جهت ارزیابی زمین میباشد . با دانستن روش کار فلزیاب میتوان به علوم گنج یابی در زمینه کشف گنج دست یافته تا علوم گنج یابی به انجام برسد و در ابتدا باید ان فلزیاب یا طلایاب بتواند انواع فلزات را مجزا تفکیک نماید و درکنارتوان تفکیک فلزات و طلا فلزیاب یا طلایاب بتواند بصورت مجزا انواع مواد معدنی و منابع صحنه کار را تشخیص دهد تا امکان کشف گنج طلا یا هدف مورد نظرافزایش یابد. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34--- 09123800094 —--- 09126270600

comment