هویه فندکی مخصوص داغ کردن سیخ داخل ماشین برای سیخ و سنگ ، کارهای الکتریکی و لحیم کاری شماره تماس جهت خرید ۰۹۲۱۵۶۲۹۵۱۳

comment