پرواز بمب افکن های ایران در نقطه صفر مرزی باشمال عراق

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

⭕️ پرواز بمب افکن های ایران در نقطه صفر مرزی باشمال عراق 🔺تهران در حال افزایش گام به گام فشار بر متصرفات خانواده بارزانی است، باید منتظر حرکت بعدی ایران بود

comment