بزرگترین هم جوشی هسته ای در حال ساخت در فرانسه که با ورود 50 مگاوات برق میتوان خروجی 500 مگاواتی از آن دریافت کرد هزینه ی این پروژه 20 بیلیون دلار تخمین زده شده و تا سال 2035 تمام خواهد شد

comment