(فیزیوتراپی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱) - درمان کامل فلجی ناشی از بیماری خود ایمنی "گیلن باره" که باعث فلج شدن کل اندام می شود، توسط دکتر حامد احمدی گل. "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل (متخصص فیزیوتراپی)" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

comment