مدیریت و کنترل ناوگان های توزیع، امداد و عملیات علاوه بر نظارت مداوم به ردیابی آنلاین خودروها نیاز به ارتباط دوطرفه بین اپراتورها و خودروهای در حال ماموریت دارند که با استفاده از ردیاب های ساده این کار امکان پذیر نیست و می بایست از سخت افزارهای تعاملی با راننده برای این ناوگان ها استفاده نمود. http://mydolphin.ir/modules/fmcontent/content.php?id=41

comment