با سلام خدمت مشتریان عزیزی آسیا طیور تخم نطفه دار بوقلمون بیوتی 6 اصلاح نژاد تخم نطفه دار بوقلمون برنز سنگین وزن تخم نطفه دار بوقلمون انگلیس تخم نطفه دار بوقلمون محلی فروش ویژه تخم نطفه دار انواع طیور زینتی شرکت آسیا طیور تخم نطفه دار قرقاول در انواع نژاد های زینتی تخم قرقاول آمریکایی تخم قرقاول بلژیکی تخم قرقاول لیدی فروش تخم انواع مرغ های زینتی لازم به به ذکر میباشد که این شرکت دستگاه های جوجه کشی در انواع تعداد را به فروش میرساند تلفن تماس کارشناس فروش شرکت 09913415391 http://asiatoyor.com

comment