مشاوره ایزو امروزه بسیاری از شرکت ها تحت عنوان مشاوره ایزو اقدام به اعطای گواهینامه های تقلبی می کنند.چنانچه به دنبال مشاوره واقعی سیستمهای مدیریتی می باشید.با ما همراه باشید. http://agiso.ir/

comment