اخذ گواهینامه،کارت پایان خدمت نمی خواهد ولی غایبین دستگیر می شوند

توسط MIT 4 ماه پیش

از اول آذر برای اخذ گواهینامه نیازی به کارت پایان خدمت نیست ولی مشمولان غایب دستگیر می شوند

comment