این کتاب یکی از بهترین و آموزنده ترین کتاب ها نوشته رابرت کیوساکی در زمینه موفقیت و درامدزایی است.

comment