در این قسمت شروع کار با نرم افزار سیف و مدلسازی اولیه فنوداسیون را یاد خواهید گرفت و برای مشاهده قسمتهای دیگر به وبسایت مجتمع آموزشی عمران و معماری ایده مراجعه فرمایید و به کانال تلگرام ما بپیوندید. IDEASTRUCTURE.IR /https://t.me/civillearnghanei

comment