با سلام فروش تخم نطفه دار طاووس در چندین نژاد با بهترین کیفیت و راندمان هچ95% جمع آوری شده از بهترین مزارع پرورش طیور برای خرید و مشاوره تماس بگیرید

comment