کتاب صوتی شیعه شناسی 1 تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= تشیع-تصوف-شیعه-سنی-امامت-انسان کامل-امام زمان-عرفان شیعی-امامیه-دین آخرالزمان-خلیفه خدا-کافر کیست-احکام شریعت-امام زنده-عدالت-برپادارنده قیامت-صبر-محبت-سخاوت-عصمت-حجت خدا بر روی زمین-نعل وارونه-شیعه ضد شیعه-معاویه-عمروعاص-عشق و ارادت-ابومسلم خراسانی-نفاق-شاهان صفوی-دکتر شریعتی-شیخ بهائی-اسماعیلیه-شاه عباس-دعانویسی-حرمسراهای شاه عباس-قتل عام شیعه

comment