علف کش پسیفیکا پلاس یک علف کش قوی و موثر و ترکیبی از سه علف کش سولفونیل اوره می باشد که برای کنترل علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف پشمکی، علف چمنی، بی تی راخ، علف مرغ معمولی، بابونه، خردل وحشی و کلزای خودرو در مزارع گندم زمستانه به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment