نت کاروان . تنها ماندم . استاد بنان

کلید اسرار توسط کلید اسرار 3 ماه پیش

کاروان اثر جاودانه مرتضی محجوبی و رهی معیری با صدای ماندگار بنان در آواز دشتی می باشد .

comment