توضیح عمل جراحی بای پس

توسط دکتر حر شیردل 10 ماه پیش

آیا پس از عمل بای پس امکان درمان به شیوه ما وجود دارد؟

comment