رامانا دختر ایرانی الاصلی که بدل آنجلینا جولی است ...

ستاره توسط ستاره 1 هفته پیش

رامانا بدل آنجلینا جولی دختر ایرانی الاصل که پدر او تهرانی و مادرش کانادایی است . رامانا در کشور کانادا زندگی میکند که چهره ای شبیه آنجلینا جولی دارد

comment