ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

در نسخه ی اخیر اینستاگرام میتوان عکس های سلفی خود را در بخش استوری به استیکرهای جالب و بامزه تبدیل نمود. برای مشاهده ی آموزش تصویری به لینک زیر بروید http://instagramha.ir/1397/03/24/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85

comment