530 متر باغچه با درختان میوه/ 70 متر ویلای یکخوابه/برق قانونی با کنتور و اقدام جهت گاز قانونی/آب سهمیه کشاورزی /گلکاری شده و نورپردازی شده/کف سنگفرش/سند تکبرگ مشاور:09127661066

comment