خودنمایی مرگبار مرد جوان در روز تولدش

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

مرد 39 ساله اهل ترکیه که در حال انجام حرکات نمایشی در روز تولدش بود به دام مرگ گرفتار شد. "حلیل داگ" که قصد داشت از لحظه پرش خود از یک صخره بلند عکس و فیلم تهیه کند، ناگهان تعادلش را از دست داد و از ارتفاع 50 متری به پایین سقوط کرد.

comment