اختراع آجر‌های ضد زلزله توسط مهندسین خوش فکر ایرانی و اما...

علیرضا توسط علیرضا 10 ماه پیش

اختراع آجر‌های ضد زلزله توسط مهندسین خوش فکر ایرانی و اما بی‌ استقبالی مسئولین !

comment