خاطره دکتر کاتوزیان از دادگستری اراک

توسط کانال حقوقی تبصره 11 ماه پیش

از درب دادگستری که وارد شدم احساس کردم مثل یک قهوه‌خانه است...

comment