سرباز امریکایی داره به یه افغانی دفاع شخصی اموزش میده

توسط h_karimi_nasab 9 ماه پیش

ببین چه کارش میکنه

comment