لحظۀ ترور رئيس جمهور ونزوئلا و حلقه زدن محافظان به دور وی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 هفته پیش

لحظۀ ترور رئيس جمهور ونزوئلا و حلقه زدن محافظان به دور وی

comment