لحظۀ ترور رئيس جمهور ونزوئلا و حلقه زدن محافظان به دور وی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 6 ماه پیش

لحظۀ ترور رئيس جمهور ونزوئلا و حلقه زدن محافظان به دور وی

comment