آموزش استخراج عوارض در نرم افزار ENVI

توسط vatan 11 ماه پیش

آموزش استخراج عوارض در نرم افزار ENVI http://gisrs-sat.sellfile.ir/

comment