«از پاسخ میمانم» به روایت تصویر

داود توسط داود 2 سال پیش

(اگه قرار بود همچین اشرافیگری بشه چرا انقلاب شد)

comment