ویدئوکلیپِ " عشق "

Sahar Sabri توسط Sahar Sabri 1 ماه پیش

این ویدئوکلیپ ، عکس نوشته هایی است ، که با ابیاتی از شعرای ایران زمین ، دربارهٔ مفهوم " عشق " ، طرّاحی گردیده و تقدیمتان می شود . به عنوانِ یک آشنا ، به حوزهٔ ادبیّاتِ فاخرِ پارسی ، از اساتیدِ خود ، شنیده ام ، که دو واژهٔ " خدا " ، و " عشق " ، پُر تکرارترین کلمات ، در لسانِ اُدَبا و شُعرای این مُلک می باشند ، و " عشق " ، نزدِ عرفای ادیب و ادیبانِ عارف ، از منزلتِ والایی ، برخوردار بوده است . اینان ، عشق را ، مظهری از لُطفِ لایزالِ حضرتِ حق ، و نردبانی برای وصول به معبود ازلی و ابدی می دانستند ، و به همین دلیل ، ادبیّاتِ سرزمینِ حافظ و سعدی و مولانا ، سرشار از حکایتِ عشق و عُشّاقی چون لیلی و مجنون ، خسرو و شیرین ، شیرین و فرهاد و ... است .

comment