حرام‌زاده خواندن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

در حضور یار توسط در حضور یار 7 ماه پیش

حرام‌زاده خواندن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment