علف کش هوروس یک علف کش قوی و بسیار موثر برای از بین بردن سریع علف های هرز مزارع گندم شامل علف چمنی،دم روباهی باریک،تلخه،بابونه،جو دوسر وحشی و علف مرغ معمولی می باشد.پس از گذشت چند ساعت از سمپاشی،این علف کش رشد علف های هرز را متوقف کرده و آنها را به طور موثری کنترل می کند.هوروس در هر نوع خاکی قابل استفاده می باشد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment